За било какви прашања во врска со активностите на ЦИП, можете да нè контактирате на следната e-mail адреса:
info@cip-cpr.org